Wednesday, September 24, 2008

Who on earth?

Can you identify them?
aascharyix OR aascharyasoochix
maastix OR maastikallix
mudkix OR mudiyix
gayix
kunnix OR naayix
mailigix OR koLkix
chaalix OR gaalimaadix
jaalienjaayix
aayurvedix OR vaidix
mukhyaamshix
tondrix
nidrix
These are now subject to copyright!

No comments:

Post a Comment